فراز و فرودهای سلسله پادشاهی در کشور نپال

نپال: از سیستم پادشاهی تا سیستمی دموکراتیک

کشور نپال

کشور نپال در قاره آسیا میباشد که از جنوب با کشور هندوستان همسایه میباشد که پایتخت این کشور شهر کاتماندو میباشد. این کشور جمعیتی در حدود 29 میلیون نفر دارد و زبان رسمی این کشور نپالی میباشد. کشور نپال در قدیم پادشاهان مختلفی را از سلسله های متفاوت تجربه کرده است که هرکدام دوره ای به قدرت رسیدند و با ظهور پادشاهی بعدی قدرت سلسله قبل از بین میرفت و قدرت از یک پادشاه به دیگری دست به دست میشد. با ریسمون همراه باشید.

سلسله پادشاهی در کشور نپال

حاکم شاهزاده نشین با نام گورخا توانست در سال 1768 دره کاتماندو را فتح کند و به قدرت برسد. این سلسله پادشاهی که با گورخا آغاز شد در سال 1816 با شکست از هند به پایان رسید، این سلسله در دوره پادشاهی خود توانست به کشور نپال حکمرانی کند و این کشور را در اختیار داشته باشد. اما سلسله ای خاندان رانا از سال 1846 تا 1950 حکومت را در اختیار داشت بسیار پادشاهی ضعیفی داشتند و برای حفظ سلطنت خود با دیگر کشورها ارتباط کمتری داشتند و در انزوا بودند. این تنهایی باعث شد تا این کشور در این دوره نتواند پیشرفت کند و از کشورهای دیگر در عقب بماند. این دوره سلطنت یک دوره یک جانبه گرا بود و سیاست آنها هیچگونه اعتراض و مخالفت را قبول نمیکرد و حرف فقط حرف پادشاهان بود و ارزشی برای مردمان یا احزاب سیاسی دیگر قائل نبود.

تغییر نظام سیاسی در کشور نپال

در سال 1950 زمانی که حکومت خاندان رانا قدرت خود را از دست داد کشور نپال یک تغییر اساسی در سیاست خود داد و روند سیاسی کشور را عوض کرد و برای تبادل با تمام کشورها آماده شد. پادشاهان قبل از 1950 در دوره سلطنت شان باعث عقب افتادگی در کشور نپال شدند و در برهه زمانی که کشورهای اطراف در حال پیشرفت بودند کشور نپال عقب افتاده بود. در دوره جدید به وجود آمده از سال 1950 با میدان دادن به بقیه احزاب و قومیت ها توانست شروع به پیشرفت کند که این تغییرات در سال 1962 با ظهور دولت یانکایات به درجه بالا رسید و کم کم به یک جامعه مدرن تبدیل شد. قانون اساسی جدید کشور نپال در سال 1964 به تصویب رسید که در مقایسه با قوانین حاکم بر کشور در قبل بسیار عوض شد و در قوانین جدید همه در برابر قانون یکی شدند.

تشکیل دولت دموکراتیک نپال

تا سال 1990 که کشور نپال توانست یک دولت دموکراتیک را تشکیل دهد کشور نپال یک دوره جنگ داخلی و تظاهرات شدید صورت گرفت. این تظاهرات و اعتراضات باعث شد تا حکومت پادشاهی که ماهندرا در دست داشت از بین برود و یک دولت تشکیل شود که منجر به برگزاری انتخابات در سال 1991 شود.

خاندان سلطنتی نپال دوره آرام و تقریبا طولانی را در بین سلسله های دیگر داشت و شاه بیرندرا توانست از سال 1971 تا سال 2001 شاه باشد. این پادشاه در کشور نپال در دوره خود به دلیل خدمت های خوب به مردم و برگزاری انتخابات تقریبا محبوبیت قابل توجهی در بین مردم داشت. اما در سال 2001 ولیعهد نپال که دیپندرا نام داشت در سالن غذاخوری به خانواده سلطنتی تیر اندازی کرد و همه را به قتل رساند که در این قتل و عام پدرش را نیز کشت. اما خود او هم چند ماه بعد به قتل رسید و عمویش گیانندرا به سلطنت رسید. حال که گیانندرا به مقام پادشاهی کشور نپال رسیده ولی مثل برادرش که به قتل رسید در بین مردم محبوب نبود و به دلیل احتمال نقش داشتن در قتل پادشاه قبل موجب نفرت مردم از وی شده بود.

تشکیل دولت و برگزاری انتخابات نپال

در سال 2008 پس چند صد سال حکومت پادشاهی بالاخره با برگزاری انتخابات مجلس نظام پادشاهی در کشور نپال از بین رفت و یک نظام جمهوری تشکیل شد. نخستین رئیس جمهور کشور نپال رام باران یاداو بود که با برگزاری انتخابات به این مقام رسید. پس از چند صد سال حکومت پادشاهی در این کشور بالاخره مردم توانستند در سرنوشت خود تاثیرگذار شوند و در انتخابات شرکت کنند.

این تغییر در حکومت ها و خاندان سلطنتی باعث به وجود آمدن یک تاریخ وسیع و متفاوت در کشور نپال شود و باعث ساخت مکانهای پادشاهی در مناطق و ساختار متفاوت شود. همین تفاوت ها در ساختمان ها و بناها تاثیر گذاشته و جاهای دیدنی زیادی در این کشور به وجود آورده که با مراجعه به تور ریسمون میتوانید از این مکان ها دیدن کنید و با فرهنگ های مختلف آشنا شوید. تور ریسمون با برگذاری تورهای جذاب نپال در خدمت شما همراهان عزیز است و شما میتوانید با مراجعه به وبسایت ریسمون در این تورها شرکت کنید.


مقاله-ریسمون-نپال_5-min.jpg


0 دیدگاه

25 آذر 1398

تیم نویسندگان ریسمون

درباره نویسنده
ریسمون با تیمی قوی، محتوای جذاب و به روز تولید میکند

دیدگاه شما